FCI-Standard N°145 / 20. 09. 2002 / GB
Eredeti forrás: http://www.fci.be/ 
Fordítási alap (angolról magyara): http://onlinefordito.micom.hu/
Illusztrációk, fotók: Marcali-Szépe Leonbergi Kennel
Stilisztika:  Marcali-Szépe Leonbergi Kennel tenyészt?je, Mácsai Katalin

LEONBERGI STANDARD

EREDETE: Németország

AZ ÉRVÉNYES EREDETI STANDARD PUBLIKÁCIÓJÁNAK DÁTUMA: 1996.04.01.

FELHASZNÁLÁSI KÖR: ház?rz?-, kísér?- és családi kutya

F.C.I. BESOROLÁS:
    2. fajtacsoport - pincsek és schnauzerek, molosszusok és svájci pásztorkutyák
    2 szekció - molosszusok, hegyikutyák, munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:

Heinrich EssigA 19. század harmincas éveinek végén, negyvenes éveinek elején Heinrich Essig, Leonberg város (Stuttgart mellett) tanácsosa keresztezett egy ekete-fehér újfunlandi szukát egy a ?Nagy? St. Bernát kolostor menedékházából származó úgynevezett ?Barry? kannal. Később ehez jött még egy Pireneusi-hegyikutya. Ez nagyon nagy, túlnyomórészt hosszú, fehér szőrű kutyákat eredményezett. Essig célja egy oroszlánhoz hasonlatos kutya kitenyésztése volt. Az oroszlán Leonberg címerállata.  Az első, valóban ?Leonbergi?-nek nevezett kutyák 1846-ban születtek. Ezek egyesítették magukban a kiinduló fajták kitűnő tulajdonságait. Már röviddel ez után sok ilyen kutyát adtak el Leonbergből státuszszimbólumként az egész világba. A 19. század végén Baden-Württemberg tartományban a Leonbergi-t kiváltképp parasztkutyaként tartották. Sokat magasztalták az őrző- és egyéb alapvető tulajdonságait. A két világháborúban és a háború utáni szűkös időkben a tenyészkutyák száma drámaian visszaesett. Ma a leonberger egy kitűnő családi kutya, amely modern életünk minden igényének megfelel.

 

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS :

 

Az eredeti felhasználási célnak megfelel?en a Leonbergi nagyon nagy, er?s, izmos, ám mégis elegáns kutya. Harmonikus testfelépítés és öntudatos nyugalom, ám mindazonáltal élénk temperamentum tünteti ki a kutyát. Különösen a kanok hatalmasak és er?teljesek.

 

 

 

ARÁNYOK:

Marmagassága a törzshosszúsághoz: 9:10.
A mellkasmélység megközelíti a marmagasság felét.

Magatartás és karakter (Wesen):

Családi kutyaként a Leonbergi a mai lakó- és életfeltételek között egy kellemes partner, amelyet nehézségek nélkül mindenhová magunkkal vihetünk, és amely kimondott gyerekszeretetével tünteti ki magát. Se nem gyáva, se nem agresszív. Kísér?kutyaként egy kellemes, hűséges és félelmet nem ismer? kísér? minden életszituációban.

A megkívánt jellemszilárdsághoz különösen a következ?k tartoznak:

 • Magabiztosság és korlátlan higgadtság
 • Közepes temperamentum (beleértve játékosság)
 • Engedelmességi készség
 • Jó tanulási- és emlékez?képesség
 • Zaj iránti érzéketlenség

FEJ: Egészében tekintve mélyebb, mint amilyen széles, és inkább hosszan elnyújtott, mint tömzsi; a fang aránya a fejtet?höz 1:1. A b?r mindenütt feszes, nincsenek homlokráncok.

FEJTET?:

Koponya: profilból és elölr?l nézve kevéssé domború, a törzsnek és a végtagoknak megfelel?en er?s, de nem nehéz. A hátsó része nem lényegesen szélesebb, mint a szemeknél.
Stop:világosan felismerhet?, de csak mérsékletesen, közepesen kidolgozott

ARCKOPONYA:

Orr: fekete
Fang: inkább hosszú, sosem hegyesen végz?d?; az orrhát egyenletesen széles, sosem besüllyed?, inkább gyengén domború (kosorrhoz hasonló).
Ajkak: feszesek, feketék. Az ajakzug zárt.
Állkapocs / Fogazat: er?teljes állkapocs, tökéletes, szabályos és teljes ollóharapással, a fels? fogsor térköz nélkül zárul az alsóra, a fogak függ?legesen állnak, 42 egészséges, a fogképletnek megfelel? foggal (az M3 hiánya tolerált), fogóharapás megengedhet?. Az alsó állkapocsban a szemfogaknál semmi beszűkülés / befűz?dés.
Pofa: csak kevéssé fejlett.
Szemek: világosbarnától lehet?leg sötétbarnáig, ovális, sem mélyen fekv?, sem el?reugró, egymáshoz se túl közel, se túl messze álló, a szemhéjak feszesek, a köt?szövet nem látható, a szemfehér (a b?rszövet látható része) nem vöröses színű.
Fülek: magasan és nem szélesen hátul / nagyon hátul (weit hinten) tűzött, lógó, középnagy, feszes, húsos.

NYAK: Lágy ívben, törés nélkül megy át a marba, inkább hosszúkás, mint tömzsi, a gégénél a b?r nem lóg.

TEST:                                                                               b_150_100_16777215_00_images_stories_champion_killts_012.jpg

Mar: kidolgozott, kifejezett, különösen a kanoknál.                                                                                         
Hát: feszes, egyenes, széles.
Ágyék: széles, er?s, jól izmolt.
Far: széles, viszonylag hosszú, lágyan lekerekített, folyamatosan átmegy a farkt?be, semmi esetre sem túlépített.
Mellkas: széles, mély, legalább könyökmagasságig ér?, nem túl hordóalakú, inkább ovális.
Alsó oldalvonal: csak enyhén felhúzott.

FAROK: nagyon gazdagon sz?rözött, állásban egyenesen lóg, mozgásban is csak enyhén felgörbített, és lehet?leg nem a hátvonal meghosszabításán felül hordott.

VÉGTAGOK: Nagyon er?sek, különösen a kanoknál.

ELÜLS? VÉGTAGOK: lábak egyenesek, párhuzamosak, és nem szűken állóak.

Váll/felkar:hosszú, ferdén elhelyezked?, egymással nem túl tompaszöget képez?, jól izmolt. Könyökkel összesimuló.
Lábak középs? része: er?s, szilárd, elölr?l nézve egyenes, oldalról nézve közel függ?leges.
Mancsok: egyenes állásúak, (sem kifelé, sem befelé nem fordulnak) gömbölyded, zárt. Az ujjak jól domborodnak, fekete ujjpárnák.

 

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: a lábak állása hátulról nézve párhuzamos, nem túl szűk. A csánk és a mancsok sem kifelé, sem befelé nem fordulnak. Fattyúkörmöket el kell távolítani.

Medence: ferdén fekv?.
Fels? combok: meglehet?sen hosszú, ferdén elhelyezked?, er?sen izmolt. A comb és az alsó lábszár határozott szögelést képeznek.
Csánk: els?, határozott szögelés az alsó lábszár és a lábközép között.
Mancsok: egyenesen álló, csak kissé hosszúkás, ujjak domborúak, ujjpárnák feketék.


JÁRÁSMÓD:
tért ölel?, egyenletes mozgás minden járásmódban, határozott el?relépés és jó lendület. Lépésben és ügetésben, elölr?l és hátulról nézve, egyenes vonalú végtagvezetés.

SZ?RZET: Bőségesen hosszú, zárt testhezálló puha szőrzet.. Egyenes, csekély hullám még engedélyezett.

MIN?SÉG: Középháttól a durváig, b?ségesen hosszú, testhez simuló, választék nélkül. Mindenhol, a jó aljsz?rzet ellenére a test körvonalait felismerhet?en hagyja. Sima, a gyengén hullámos még megengedett, a nyaknál és a mellkasnál - különösen a kanoknál - sörényt képez. A mells? lábak határozottan sz?rözöttek, a hátsó lábakon kifejezett gatya.

SZÍNEK: Oroszlánsárga, vörös, vörösesbarna, még a homokszínű is (fakósárga, krémszínű) és ezek minden kombinációja, mindenkor fekete maszkkal. Fekete sz?rvég megengedett, mindazonáltal a fekete nem lehet meghatározó a kutya alapszínére nézve. Az alapszín kivilágosodásai a farok alsó részén, a nyaki fodornál, a mells? láb zászlóin és a gatyán nem lehetnek olyan határozottak, hogy az alapszínnel való harmóniát zavarnák. Egy kis fehér mellfolt, vagy vékony mellcsík és fehér sz?r az ujjaknál tolerált.

MÉRET:
Marmagasság:

 • Kanok: 72-80 cm. Ajánlott középmérték 76 cm.
 • Szukák: 65-75 cm. Ajánlott középmérték 70 cm.


HIBÁK: a fenti pontoktól való minden csekély eltérés hiányosságként, minden határozott eltérés hibaként értékelend?. Az értékelésnek pontos viszonyban kell állnia az eltérés mértékével, és figyelembe kell vennie, hogy mennyiben érinti az a lényeges dolgokat (els?sorban magatartást, típust, harmóniát, mozgást).

KIZÁRÓ HIBÁK:

 • Gyáva és agresszív kutyák.
 • Kutyák er?s anatómiai hibával. Pl.: kifejezett tehénállás, kifejezett pontyhát, er?sen süllyedt hát, a mells? mancsok extrém kicsavarodása, teljesen elégtelen szögellés vállnál, könyöknél, térdnél vagy csánknál.
 • Barna orrtükör.
 • Ajkaknál nagyon er?s pigmenthiány.
 • Foghiány (kivéve M3) el?reharapás vagy hátraharapás, egyéb harapáshiba.
 • Barna és annak árnyalataitól különböz? szemek.
 • Entrópia, ektrópia.
 • Er?sen gyűrűs farok, vagy túl magasan gyűrűz? farok.
 • Barna ujjpárnák.
 • Göndör vagy er?sen hullámos sz?r.
 • Színhibák (barna sz?rszín barna orral és barna ujjpárnákkal, fekete és cser, fekete, ezüst sz?r, vadszín).
 • A maszk teljes hiánya
 • Túl nagyarányú fehér (a mancsoktól a mellkasig), tenyérnyinél nagyobb folt a mellkason, fehér egyéb helyeken.

N.B.: A kanoknak két szemmel láthatólag normális herével kell rendelkezniük, melyek teljesen leszálltak a scrotumba.